Itzuli

4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoarena

MUGIKORTASUN PLANAREN DERRIGORTASUNA ENPRESETAN

Azaroaren 19an amaituko da Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legea eta Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoari buruzko azaroaren 10eko 254/2020 Dekretua aplikagarri zaizkien sektore publikoko eta pribatuko enpresetan mugikortasun planak egiteko epea

 

Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legeak  eta hura garatzeko dekretuak254/2020 Dekretua, azaroaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoari buruzkoa – jasangarritasun energetikora bideratutako hainbat neurri ezartzen dituzte; besteak beste, mugikortasun edo garraio planak garatzeko eta onartzeko betebeharra, 254/2020 Dekretua indarrean jartzen denetik bi urteko epean, gehienez ere.

Zehazki, 4/2019 Legearen III. tituluan zehaztuta daude sektore publikoaz gainera lege hau aplikagarri zaien sektore pribatuko enpresak zein diren, besteak beste:

 • Industria sektorea, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako enpresak, B, C, D, E edo F taldeetako EJSN jardueren barruan daudenak.
 • Zerbitzu pribatuak eta merkataritza, G, I, J, K, L, M P, Q, R S taldeetako EJSN jardueren barruan sartzen diren enpresak.
 • Bizitegi sektorea.
 • Eta garraio pribatuak

Enpresa horietako batzuek mugikortasun planak garatzeko betebeharra dute, 254/2020 Dekretuak 34. artikuluan zehazten duenaren arabera. Hain zuzen ere, honako hau ezartzen du artikulu horrek:

 • Otsailaren 21eko 4/2019 Legeak behartzen dituen lantokiek lantokietarako garraio plan bat eduki beharko dute gehienez ere 2 urteko epean, dekretu hau indarrean jartzen den egunetik aurrera zenbatuta.
 • Mugikortasun planen helburu nagusia lantokirako joan-etorrien eragin txarra gutxitzea da, horretarako garraiobidearen aldaketa eraginkor eta arrazionalagoa eginez. Lantokirako joan-etorriak arrazionalizatzera bideratutako garraio neurri guztiak jasoko dira, eta, batez ere, ibilgailu pribatuaren erabilera ez-eraginkorra amaitzera zuzenduta daudenak, hala langileei, nola hornitzaile, bisitari eta bezeroei dagokienez.
 • Txandetako batean gutxienez 100 langile baino gehiago dituzten lantokiak behartuta egongo dira.
 • Behartuta dauden subjektu horiei dekretu honen 28. artikuluko 4. paragrafoan ezarritakoa ere izango zaie aplikagarri.

 

Dekretuaren 28. artikuluaren 4. paragrafoak lantokiko mugikortasun planaren gutxieneko edukia definitzen du:

 1. Lantokiaren karakterizazioa, gutxienez, datu hauekin: lantokiaren konfigurazioaren deskribapen laburra, jardueraren datu nagusien kuantifikazioa, langile kopurua, bisitari kopurua, jarduera zein zerbitzuen deskribapena, eta garrantzizkotzat jotzen den beste edozein datu.
 2. Lantokiaren mugikortasun diagnostikoa, gutxienez azterketa honetan oinarritua:
 • Lantokietara joateko mugikortasunaren karakterizazioa.
 • Mugikortasun eskaeraren azterketa.
 • Mugikortasun eskaintzaren azterketa.
 • Aparkalekuen kudeaketaren azterketa.
  1. Helburu eta adierazleen definizioa. Planaren helburu nagusiarekin lerrokatutako helburu espezifikoak ezarriko dira. Helburuak zenbatzeko eta neurtzeko modukoak izango dira, eta denbora eremu zehaztua izango dute. Helburuek adierazle bana izango dute lotuta, horien betetze maila anbiguotasunik gabe ezagutu ahal izateko. Adierazle guztiek abiatze datuak izango dituzte.
  2. Ekintza plana. Adierazitako helburu espezifikoak lortzeko gauzatu beharreko ekintzak deskribatuko dira, eta horiek egiteko epeak eta arduradunak identifikatuko dira. Ekintzak honako eremu hauen barruan sartuko dira:
 • Mugikortasunaren eskaria gutxitzeko ekintzak, hala nola telelanaren aukera eta bideokonferentziak edo bideodeiak egitea sustatzea.
 • Mugikortasun motorizatuaren arrazoizko kudeaketarako ekintzak.
 • Modu ez-motordunak sustatzeko ekintzak.
 • Ibilgailu elektrikoetarako kargaguneak eta gas bidezko ibilgailuak kargatzeko instalazioak sustatzeko ekintzak.
 • Garraio publiko kolektiboaren alorreko ekintzak, ibilgailu pribatuaren aldean lehiakorragoa izatea lortzen dutenak.
 • Garraio konbinatua, garraio moduak koordinatzea eta abar sustatzen duten ekintzak.
 • Sentsibilizazio, dinamizazio eta hedapenerako ekintzak.

Mutualiak badu Mugikortasun Planaren eredu bat, eta eskuragarri duzue. Eredu horri jarraituz azter daiteke langileek beren eginkizunak betetzean egiten dituzten joan-etorriak, bai eta ohiko etxebizitzatik lanera eta lanetik etxebizitzara egiten dituzten joan-etorriak ere; eta aukera ematen du, halaber, enpresak langileen joan-etorrietan haien segurtasuna eta osasuna bermatzeari begira egiten dituen ekintzak jasotzeko.

Zalantzarik izanez gero, Prebentzioko aholkularitzarekin harremanetan jar zaitezkete, helbide honetara idatziz: prevencion@mutualia.es

Lotutako berriak

Mutualiaren titulartasuneko webgune honek soilik helburu teknikoa duten norberaren cookieak erabiltzen ditu, eta ez du erabiltzaileen izaera pertsonaleko daturik jasotzen ez lagatzen, horien baimenik izan ezean.

Nolanahi ere, hirugarrenen webguneetarako estekak daude, eta horiek ez dute zerikusirik mutualitate honen pribatutasun-politikekin; webgune horietara sartzean erabaki ahal izango duzu horiek onartu edo ez.

ONARTU

Gure COOKIEEN POLITIKA kontsultatu dezakezu, hemen klik eginez