Itzuli

MUTUALEX EPAIA 2021EKO EKAINA

Epai Judiziala

Gizarte Segurantzako ordainketak egoztea, kuoten ordainketa eguneratuta izateko

Auzitegi Gorenak, 2021eko maiatzaren 6ko epaian, onartzen du Langile Autonomoak egunean zituela Langile Autonomoen Araubide Bereziari (aurrerantzean, LAAB) ordaindu beharreko kuotak erretiro-pentsioa eskatu zuenean, egindako ordainketa ez zitzaiolako egotzi Gizarte Segurantzako zorretan zaharrenari.

Gorenak iritzia eman du Langile Autonomo batek LAABn erretiro-pentsioa jasotzeko egindako eskaeraren inguruan, zeina ukatu egin dioten GSINren ebazpen baten bidez, iritzita prestazioa eragiteko gertaerako datan kuoten ordainketa ez zuela eguneratuta. Ordaintzeke zituen kuotak ordaintzera gonbidatu zuten, adierazi zitzaizkion legezko ondorioekin, nahiz eta auzi-jartzaileak ordainagiria aurkeztu zuen. GSINk ez zion eraginkortasunik aitortu egiaztagiri horri, Unitate Betearazleak igorritako premiamendu-probidentzian adierazitako epetik kanpora ordaindu zituen kopuruek GSDNrekin zuen Araubide Orokorraren zorra murrizteko balio izan zutelako, zor hori autonomoena baino zaharragoa baitzen.

Nahiz eta Lan Arloko Epaitegiak lehen auzialdian demanda baietsi zuen, langile autonomoak erretiro-pentsioa jasotzeko eskubidea zuela aitortuta, Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak GSINk jarritako erregutze-errekurtsoa baietsi zuen, eta instantziakoa ezeztatu.

Bai demandatzaileak alegatu zuen Auzitegi Gorenak 2014ko otsailaren 18an emandako kontraste-epaian (rcud. 1099/2013), bai orain epaitzen ari den kasuan, erretiro-pentsioa eskatzen duten langile autonomoak daude auzian, eta ukatu egin zaie, LAABren kuotak ordaintzea egunean ez izateagatik.

Kasu guztietan, langileek Gizarte Segurantzako kuoten inguruko zorrak zituzten, bai LAABan, bai GSAOn, eta azken erregimen horretako zorrak ziren zaharrenak.

Bi kasuetan, erretiro-pentsioa eskatu aurretik, LAABn ordaindu gabeko kuotak ordaindu zituzten, nahiz eta kontrasteko epaian ez zen premiamendu-probidentziarik izan. Horrelako egoeren aurrean, GSDNk egindako ordainketa zor zaharrenari egozteko erabaki bera hartzen du. Hurrenez hurreneko alderdi auzi-jartzaileek erretiroa eskatzen dute, eta arrazoi beragatik ukatzen zaie: “kuoten ordainketa eguneratu gabe izatea”.

Zalantzan jartzen ari dena da noiz egotzi behar zaizkien zorraren ordainketak indarrean dauden zor zaharrenei, eta bi epaietan manu berberak interpretatu behar dira, hau da, 2530/1970 Dekretuaren 28. artikulua, 1994ko GSLOren 29. artikulua, bai eta Zerga-bilketako Erregelamenduaren 52. artikulua ere.

Auzitegiak labur gogorarazten du, hemen dagokigunaz, Gizarte Segurantzaren arloan dagoen zerga-bilketako araubidea, GSLOn jasota dagoena eta Gizarte Segurantzaren Diru-bilketako Erregelamendu Orokorra onesten duen 2004ko ekainaren 11ko 1415/2004 Errege Dekretuan garatzen dena. Amaitzeko, honako hau adierazten du:

“… zorrak aurkezte hutsak ez dio aukerarik ematen GSDNri ordainketak zaharrenei egozteko, nahiz eta horietakoren batek premia izan. Gizarte Segurantzaren arloko zerga-bilketako arauak bereizi egiten ditu borondate-aldiko bilketa-prozesu bati lotutako zorren ordainketen egozpenak, betearazte bideko bilketa-aldietan egiten diren ordainketekin edo diru-sarrerekin alderatuta, baina horrek ez du esan nahi borondate-aldian dagoen zor batek, zaharragoa izan arren, ordaindutzat jotzeko lehentasunaren

onura jaso dezakeenik, titulu betearazle bati lotuta daudenen aldean, nahiz eta berriagoak izan.

Beraz, kasu honetan, eta, kontraste-epaian gertatu zen bezala, ez zen aplikatzekoa ordainketa zorrik zaharrenari egoztea. Hori horrela izanik, demandatzaileari egunean izan behar zitzaizkion LAABren kuotak, eta, beraz, pentsiorako eskubidea aitortu behar zitzaion, Lan Arloko epaileak egin zuen bezala. “

Susana Castaños

Mutualiako Aholkularitza Juridikoko eta Betetze Korporatiboko zuzendaria

Lotutako berriak

Webgune honek cookiak erabiltzen ditu informazioa biltzeko, gure zerbitzuak hobetzeko eta zure arakatze ohiturak aztertzeko.

Nabigatzen jarraitzen baduzu, beraren instalazioa onartzea dakar.

OK