Informazioa

Koronabirus 2019 (COVID‑19)

Informazio interesgarria

Azken berriak

COVID-19arekin zerikusia duten bajen egoera egiaztatzeko eta zuzentzeko moduei buruzko informazioa

Lanari Uztearen aurrean Langile Autonomoen Babesa (ESKAERA Gaztelaniaz soilik dago.)

SOLICITUD ONLINE DE PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS AFECTADOS POR COVID-19

Prestazio eskatzeko epea maiatzaren 31n amaituko da

Alarma-egoera adierazpenak hainbat jarduera bertan behera utzi behar zirela esan zuen (463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14a, ondoren 465/2020 Errege Dekretuak meko EJSN zerrenda (Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionala) argitaratu da. Zerrendak izaera orientagarria izango du: autonomoen beste hainbat egiazko jarduera egon daitezke bertan behera utzitako jardueren artean egokitu daitezkeenak (nahiz eta zerrendan ez egon), eta ez dira kanpoan utziko. Argitaratutako zerrendak eskaera egiten duen autonomoarentzat lagungarria izan nahi du. 

Era berean, gogorarazten da autonomoaren jarduera bertan behera utzitakoen artean ez baldin badago, oraindik ere prestazio-eskaera egin ahal izango dela. Eskaera egiteko baldintza eskaera egin aurreko hilabeteko fakturazioa gutxienez %75 gutxitu izana, 2020ko martxoaren aurreko seihilekoaren hil bateko batez bestekoarekin alderatuta (denbora-epe horiek desberdinak izango dira izaera kulturala duten jarduera batzuentzat eta kanpainako nekazari-jarduerentzat).    

⇓ EJSN Zerrenda PDF Formatuan (gaztelaniaz soilik) ⇓

Lanari Uztearen aurrean Langile Autonomoen Babesa

COVID-19AREN INPAKTU EKONOMIKO ETA SOZIALARI AURRE EGITEKO PREMIAZKO EZOHIKO NEURRIEI BURUZKO MARTXOAREN 17KO 8/2020 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUAREN 17. ARTIKULUA 

 

 

Jarduera eteteagatiko ezohiko prestazioa, COVID-19ak eragindako osasun krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzeak eragindakoentzat. 

Onuradunak: Baldintza hauek betetzen dituzten langile autonomoak: 

 • Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Itsasoko Langileen Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea 2020/03/14an. 
 • Jarduera eteteagatiko bi egoera hauetako batean egotea: 
 • 463/20 EDn jasotako eta bertan behera utzitako jardueraren bat egitea. 
  • Jarduera etetea eskatzen den hilaren aurreko hileko fakturazioa % 75 jaistea, gutxienez, aurreko seihilekoko batez besteko fakturazioaren aldean. 
  • 2020/03/14an kuoten ordainketak egunean izatea. Hala izan ezean, Mutualiak horiek ordaintzeko gonbit egingo du, 30 egun naturaleko epe luzaezinean zor diren kuoten zenbatekoa sar dadin. 

Ez da beharrezkoa: 

 • Jarduera eteteagatiko estaldura izatea prestazioa jaso ahal izateko. 
 • 12 hilabeteko gabezia edukitzea prestazioa jaso ahal izateko. 
 • LAABen edo ILABen baja ematea. 
 • Ekonomia Jardueren Zergan baja ematea. 

 

Prestazioaren zenbatekoa:  

12 hilabete kotizatuta badituzu jarduera eteteagatiko estaldurarekin, prestazioaren zenbatekoa jarduera eten aurreko 12 kotizazio oinarrien batez bestekoaren % 70ekoa izango da. 

Jarduera eteteagatiko prestazioa jasotzeko eskubidea izateko gutxieneko kotizazio epea egiaztatzen ez bada, Langile Autonomoen Araubide Bereziko edo Itsasoko Langileen Araubide Bereziko kotizazio oinarririk txikiena hartuko da, eta % 70a aplikatuko zaio. 

Bi kasuetan, gutxieneko eta gehienezko zenbatekoak aplikatuko dira: 

Prestazioen zenbatekoa  Gehienez  Haurrik gabe  1.098,09 €  
Haur bat  1.254,96 €  
Haur bat baino gehiago  1.411,83 €  
Gutxienez  Haurrik gabe  501,98 €  
Haurrekin  671,40 €  

 

Prestazioa jasotzen den denbora hori kotizatutakotzat joko da, eta ez du murriztuko jarduera eteteagatiko prestaziorako etorkizunean onuradunak eskubidea gauzatzeko izan dezakeen balizko aldia. 

Iraupena. Hilabete bat, 2020/03/14tik aurrera (463/2020 ED argitaratu zen eguna) edo alarma egoera amaitzen den hileko azken eguna. 

Bateraezintasunak. Prestazio hau ez da bateragarria Gizarte Segurantzaren beste prestazio batzuekin. 

Lan elkartuko kooperatibetako langile bazkideek ere ezohiko prestazio hau jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta beren konturako langile gisa dagokien araubide berezian sartuta badaude, eta, betiere, artikulu honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte. 

 

Aurkeztu beharreko dokumentuak: 

 • COVID-19ak eragindakoentzako jarduera eteteagatiko ezohiko prestazioaren eskaera. 
 • NANIFZ edo pasaportea. 

 

Eskaera, eskatutako dokumentuekin batera, cata@mutualia.es helbidera bidali beharko daBidali beharreko fitxategiak gehienez ere 10 MB izan ditzake. 

 

ESKAERA Gaztelaniaz soilik dago.

 

SOLICITUD ONLINE DE PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS AFECTADOS POR COVID-19

 

Beste prestazio ekonomikoak

Hemendik aurrera prestazio ekonomikoen arreta telematikoa izango dela: aurrez aurreko arreta itxita egongo da.
Ondoren, arreta emango duten pertsonen izena eta telefonoak dauzkazue prestazio motaren arabera ordenatuta (mugikor batean erantzuten ez badizute beste batekin saiatu zaitez):
 • Autonomoen lanari uztearen prestazioa.
  • 688770767 Yolanda.  Ordutegia: 8:00 – 15:00
  • 688770605 Sonia. Ordutegia:  8:00 – 15:00
  • 618304015 Mikeldi. Ordutegia:  8:00 – 15:00
Kontigentzia Arrunten Aldi Baterako Ezintasuna
Kontingentzia Profesionalen Aldi Baterako Ezintasuna
Haurdinaldian eta edoskitzaro naturalean egon litekeen arriskua
Gaixotasun larria duten adingabeen zaintza

Bizkaia eta Kantabria:

688770356 Pili. Ordutegia:  8:00 – 15:00

688775061 Jose Maria. Ordutegia:  8:00 – 15:00

688770434 Miguel.  Ordutegia:  8:00 – 15:00

Gipuzkoa eta Nafarroa:

688770263 Aintzane. Ordutegia:  8:00 – 15:00

688770354 Cristina. Ordutegia:  8:00 – 15:00

688770272 Lourdes. Ordutegia:  8:00 – 15:00

Beste lurraldeetan:

688770529 Rosanna. Ordutegia:  8:00 – 15:00

688770247 Beatriz. Ordutegia:  8:00 – 15:00

Laneko informazioa

COVID-19 BIRUSAREN ONDORIOZKO ISOLAMENDU EDO KUTSATZE ALDIAN HARTUTAKO BAJAK LANEKO ISTRIPUAREN PAREKOTZAT JOKO DIRA MODU EZOHIKOAN, LANEKO ALDI BATERAKO EZINTASUNAGATIKO PRESTAZIO EKONOMIKOA JASOTZE ALDERA SOILIK.


GALDERA ETA ERANTZUNAK

Iturriak

BOE / Estatuko Aldizkari Ofiziala. 2020.03.11

– GSINren (Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala) jarraibideak. 2020.03.11

– 4/2020 Irizpidea GSAZO (Gizarte Segurantzaren Antolaketarako Zuzendaritza Orokorra). 2020.03.12

– GSDO (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra) SAREA albisteak. 2020.03.13

ABE (ALDI BATERAKO EZINTASUNA) LANEKO ISTRIPUAREKIN PAREKATUTAKO EGOERA GISA LANGILEAK KORONABIRUS COVID-19-AREN ONDORIOZ ISOLAMENDUAN EDO KUTSATUTA EMANDAKO ALDIENGATIK .

 

Zer arau da aplikatzekoa eta zer dio? 

Ekonomiaren arloan eta osasun publikoa babesteko premiazko zenbait neurri onartzen dituen martxoaren 10eko 6/2020 Errege Lege-dekretuaren bosgarren artikuluak (2020ko martxoaren 12an sartu zen indarrean), COVID-19 birusaren ondorioz langileak isolatuta edo kutsatuta dauden aldiak laneko istripuarekin parekatutako egoeratzat hartzeari buruzkoak, honako hau dio: 

 

«1. Osasun publikoa babesteko, salbuespen gisa, laneko istripuarekin parekatutako egoeratzat hartuko dira, soil-soilik Gizarte Segurantzako sistemaren aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikorako, COVID-19 birusak eragindako langileen isolamendu edo kutsatze aldiak. 

 

 1. Bi kasuetan, isolamenduagatiko baja-parteak eta dagokion altak zehaztuko dute salbuespenezko prestazio horren iraupena. 

 

 1. Prestazio hori jasotzeko eskubidea sortu ahal izango du gertaera eragilearen egunean Gizarte Segurantzako edozein araubidetan alta emanda dagoen norberaren edo besteren konturako langileak. 

 

 1. Gertaera eragilearen data langilea isolatzea edo gaixotzea erabakitzen den eguna izango da, hargatik eragotzi gabe baja-agiria data horren ondoren ematea.» 

Jarduera espezifikoren bat egin behar da afiliazioaren eremuan? 

Ez da beharrezkoa afiliazio-eremuan esku-hartze espezifikorik egitea 6/2020 Errege Lege-dekretuaren bosgarren artikuluan aipatzen diren aldi baterako ezintasunagatiko kuoten konpentsazioak aplikatzeko. 

Esku-hartzeren bat egin behar al da kotizazio-eremuan? 

Ez da inolako esku-hartzerik egin behar kotizazio-eremuan, gertakari profesionalen ondoriozko beste edozein aldi baterako ezintasunekin alderatuta. Beraz, 23. KOErekin (Kontuko Ordain Elektronikoarekin) identifikatzen da, “ABEaren (Aldi Baterako Ezintasunaren) ordainketa delegatua AT eta LG (Laneko Istripua eta Laneko Gaixotasuna)“, eta 663. Kontzeptu ekonomikoari aplikatzen zaio, “LI eta LGarenengatik (Laneko Istripu eta Laneko Gaixotasunarengatik) ABE (Aldi Baterako Ezintasun) konpentsazioa”. (Iturria: G.S.D.OSarea 2020.03.13) 

Zeesku-hartze egin behar dira AEBko parteen kudeaketaren eremuan? 

FDI fitxategiak eta baja, berrespen eta altako parteak jakinarazteko on-line zerbitzua: ez da inolako esku-hartze espezifikorik egin behar baja, berrespen eta altako parteen datuak jakinarazteko, horretarako ezarritako FDI fitxategien edo on-line zerbitzuen bidez. 

 

Fitxategi horiek eta on-line zerbitzua osatzen duten pantailak dagokion osasun zerbitzuak emandako baja medikoen parteetan jasotako informazioarekin beteko dira. 

Nork ematen ditu baja, berrespen eta alta medikuko agiriakZer kontingentziarengatikZer diagnostikorekin? 

COVID 19arekin lotutako isolamenduko edo kutsatze egoeretan, langilea bere helbidearen arabera lotuta dagoen Osasun Zerbitzu Publikoari –OZP– egokituko zaio baja, berrespen eta alta agiriak ematea kasu guztietan. 

OZPko medikuek emango dituzte baja- eta alta-parteak koronabirus bidezko erasan-kasu guztietan (adostutako CIE9MC eta CIE10ESek kodeen arabera – hurrengo paragrafoan deskribatuak), bai isolamendu-egoeretan, bai gaixotasun-egoeretan, bai behar duten langile guztiei, bai osasun langileei eta gainerako langileei dagokienez. 

Prozedura berezi honetarako erabili beharreko kodifikazio-diagnostikoak Osasun Ministerioak bere kodifikazio-ohar eguneratuan adierazitakoak dira. Honako hauek: 

GNS-10erako honako hau da: – Kontaktua edo esposizioa: Z20.828: kontaktua eta beste gaixotasun biral kutsagarri biriko batzuekiko esposizioa (susmatua). – Infekzioa: B34.2: zehaztu gabeko koronabirusak eragindako infekzioa. 

GNS-9.MCrako: – Kontaktua edo esposizioa: V01.79: beste gaixotasun biriko batzuekiko kontaktua/esposizioa (koronabirusak, SARS Cov ez direnak). – Infekzioa: 079.82: SARSekin lotutako koronabirus bidezko infekzioa. 

 

OZPko mediku horiek baja/altako parteetan bete beharreko kontingentzia beti izango da: 

Gaixotasun arrunta (baina ondorio ekonomikoak izango dituzte, laneko istripu gisa). 

 

Horregatik, Gizarte Segurantzarekin Elkarlanean Diharduten Mutualitateetako (GSEDM), Itsasoko Gizarte Institutuko edo Enpresa Laguntzaileetako medikuek ezin izango dituzte baja/altako parteak eman. 

Zer irizpide ditu OZPk baja horiek emateko? 

a.Isolamendu-baja medikoaren partea eman aurretik, autonomia-erkidego bakoitzeko osasun agintaritza eskudunak edo horrek baimentzen duenak isolamendu hori bidezkoa dela baieztatu beharko du. Horregatik, ezinbestekoa da isolamenduari buruzko informazio hori ahalik eta lasterren iristea baja-partea emateko eskumena duten medikuengana. 

b.Baja-partea eta berrespen-partea eman ahal izango dira langilea fisikoki bertan egon gabe, baldin eta agintaritzak hala adierazten badu, Osasun Zerbitzuan eskuragarri dauden bitartekoen bidez (historia klinikoak). 

 c.Isolamendu-/kutsadura-aldiaren edo gaixotasun-aldiaren berri jakiten denean, atzeraeraginezko izaeraz emango dira parteak (2020ko martxoaren 12a baino lehen gertatutako isolamendu- edo kutsatze-aldietarako, ABE laneko istripuarekin parekatutako egoera gisa emango da prestazio ekonomikoaren ondorioetarako, isolamendua adostu edo kutsatzea diagnostikatu den datara atzeraeraginez). 

Nola jokatu behar du enpresak, langileak isolamendu bat jakinarazten badu eta lanera joaten ez bada, ABE (Aldi Baterako Ezintasun) egoeraren berri jaso gabe? 

Osasun publikoko gaia denez, langileak isolamendua jakinarazten duenean eta bere lanpostura joaten ez denean, enpresak hasiera batean ez badu jakiten baja-parterik dagoenik, enpresa harremanetan jarri ahal izango da Osasun Zerbitzu Publikoko Ikuskaritza Medikoarekin, hark, hala badagokio, gaixotasun arruntagatiko baja-partea eman dezan, alde batera utzi gabe istripu gisako ondorio ekonomikoakCOVID-19arekin lotutako prozesu horiek identifikatzen dituzten diagnostikoen arabera. 

Zein iraupen aurreikusten da COVID-19 koronabirus bidezko isolamendu edo kutsaduragatiko aldi baterako ezintasun-prozesu horietarako? 

5 eta 30 egun natural bitartean finkatzen da (iraupen laburreko prozesuak, 625/2014 Errege Dekretuaren arabera). Berresteko lehen partearen jaulkipena ez da izango hasierako bajaren data baino zazpi egun natural baino gehiago. Elkarren segidako zatiak, beharrezkoak badira, ezin izango dira eman elkarren artean hamalau egun natural baino gehiagoko aldearekin. 

Zer erakundek eman behar du osasun asistentzia eta kontrolatu aldi baterako ezintasuna COVID19 koronabirus bidez isolatuta edo kutsatuta egoteagatik igorritako baja-parteengatik? 

Osasun asistentzia eta parteen kontrola OZPek egiten dute. 

 

COVID-19 birusak eragindako isolamendu- edo kutsatze-aldien ondoriozko laneko istripuarekin parekatutako egoera Gizarte Segurantzaren sistemako aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikorako baino ez da, eta, beraz, kontingentzia arruntaren ondoriozko osasun asistentziaren prestaziora ez da hedatuko, salbu eta frogatzen bada gaixotasuna lana egitean soilik hartu dela, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 156. artikuluan adierazitako moduan; kasu horretan, laneko istriputzat joko da. 

Ekonomikoki, zein erakunderen kontura izango dira COVID-19 koronabirus bidezko laneko istripuarekin parekatutako baja horiek? 

Enpresako langileen kontingentzia profesionala babesten duen erakundearen kontura. 

Nork ordaintzen ditu baja-egunari dagozkion ordainsariak? 

LI egoerarekin parekatzearen arabera, baja-egunari dagokion soldata osoa enpresaburuaren kontura izango da, baja medikoaren egunean benetako laneko prestazioa egon den ala ez kontuan hartu gabe. 

Nola jokatu behar da enpresak emandako baja-parteko edo baja berresteko parteko datuen eta datu-baseetan dauden datuen artean desadostasunik badago? 

Lehenik eta behin, GSIN-Enpresak fitxategiaren bidez (FIE) jakinarazitako informazioa egiaztatu beharko da.  

Egiaztapen hori egin ondoren, ABE (Aldi Baterako Ezintasunaprozesua hasteko eguna eta langileak lanpostura joateari utzi zion eguna bat ez baldin badatoz, enpresa harremanetan jarri ahal izango da Osasun Zerbitzu Publikoko Ikuskaritza Medikoarekin, hala badagokio, ABE (Aldi Baterako Ezintasunaprozesua hasteko data argitu eta jakinaraz dezan. 

COVIDarekin lotutako baja-partea eman zaion langileari aplikatzen zaizkion kotizazio-berezitasunen –on-line kontsulta-zerbitzuen edo KDTaren (Kotizazio Datuen Txostena) bidez kontsulta daitezke– eta igorritako baja-partearen artean desadostasunik baldin badago, lehenik eta behin, GSIN-Enpresak fitxategiaren (FIE) bidez egunero bidalitako informazioa kontsultatuko da. Fitxategi hori gailentzen da beste edozein iturriren bidez jakinarazitako informazioaren gainetik (langileak enpresari emandako bajaren, berrespenaren eta/edo altaren parteak). 

 • Zer koordinazio egongo da Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren eta Osasun Zerbitzu Publikoen artean? 

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala Osasun Zerbitzu Publikoekin koordinatu da, haiek baja-parteak eman ditzaten, Osasun Ministerioak emandako COVID-19aren identifikatzaileak behar bezala kodifika ditzaten infekzio/isolamendu kasuetan, eta, horrela, likidazioetan gorabeherak saihesteko, ahal den neurrian. 

Delt@ Partea egin behar da?

GSINren 2020-3-11ko argibideetan, isolamendu edo kutsatze aldien diagnostikoa egiteko asmoz Osasun Ministerioak adierazitako kodeak agertzen dira, eta EZ dagokio istripu parterik igortzea, ezta, horrenbestez, Delt@ bide telematikoaren bidez hori jakinaraztea ere.


ARAUAK ( soilik gaztelaniaz)

Mutualiaren laguntza zentroak

Gure asistentzia sarearen ordutegia zein den jakiteko segi ondorengo lotura.

Mutualiaren Laguntza zentroen ordutegia

Mutualia Araba
Zentroa Ordutegia Oharrak
Vitoria-Gasteiz 08:00-20:00 Ordutegitik kanpo: San José Ospitaleko larrialdietan
Laudio 08:00-15:00 Normaltasuna
Mutualia Bizkaia
Zentroa Ordutegia Oharrak
Bilbao 24 ordu Normaltasuna
Basauri 08:00-15:00 mediku bat, EUD bat eta administrari bat
Erandio 08:00-15:00 mediku bat, EUD bat eta administrari bat
Gernika ITXITA ITXITA
Iurreta 08:00-15:00 mediku bat, EUD bat eta administrari bat
Santutzi 08:00-15:00 mediku bat, EUD bat eta administrari bat
Zamudio 08:00-15:00 mediku bat, EUD bat eta administrari bat
Mutualia Gipuzkoa
Zentroa Ordutegia Oharrak
Donostia-San Sebastián 24 ordu Normaltasuna
Azkoitia ITXITA ITXITA
Beasain 08:00-15:00 mediku bat, EUD bat eta administrari bat
Bergara 08:00- 15:00 mediku bat, EUD bat eta administrari bat
Eibar 08:00-15:00 mediku bat, EUD bat eta administrari bat
Irun 08:00-15:00 mediku bat, EUD bat eta administrari bat
Mutualia Madril
Zentroa Ordutegia Oharrak
MADRID SAN RAFAEL 08:00-15:00 Ordutegitik kanpo: San Rafael Ospitaleko larrialdietan

Galdera eta erantzunak

Gaixotasun ezezaguna al da?

Gaur egun ez, datu ugari baitaude 100.000 pazienteri baino gehiagori eragin dien kalteari buruz, eta hainbat argitalpen zientifiko agertzen hasi baitira prozesu horien bilakaeraren informazio zehatzarekin.

Nolakoak dira gaixotasun honek kutsatutako pazienteak? datuak:

Prozesu honek ia bakarrik arnas sistemari eragiten dio. paziente gehienek sukarra eta eztula dituzte, eta heren batek disnea (arnasa hartzeko zailtasuna). oso gutxitan lotzen dira beste alterazio batzuekin, hala nola gernu- edo digestio-alterazioekin. paziente larrienek pneumonia garatzen dute ia denek, eta hori bilaterala izaten da.

Analisi klinikoekin eta berariazko probarik gabe detekta daiteke?

Ez, baina odol-analisian oso alterazio bereziak izaten dira, hala nola linfozito txikien kopurua (maila horiek prozesuak izan dezakeen bilakaera ere markatzen dute), koagulazio-alterazio txikiak, d dimeroa handitzea eta plaketak pixka bat gutxitzea. horrekin batera, pcr eta vsg gehitzen dira, baina beste erreakzionatzaile batzuk ez hainbeste, esaterako, prokalzitonina.

Nola garatzen da gaixotasuna?

Paziente gehienek 2 eta 7 egun bitarteko inkubazio-aldia izaten dute. hasieran, gaixoen erdiak baizik ez du sukarra, baina azkenean ia denek izaten dute. sukarra etengabe agertzen da prozesuan. bestalde, oso ohikoa da eztula –pazienteen %75ek ere izaten dute–, eta, neurri txikiagoan, hotzikarak eta eztarriko mina. ez da izaten larruazaleko bestelako alteraziorik, adenopatiarik edo digestio-aparatuko sintomarik.

Zein dira proba osagarri sentikorrenak diagnostikorako?

Toraxeko erradiologia sinplea oso sentikorra da gaixotasuna diagnostikatzeko eta kontrolatzeko, baina behin betikoena taca da; izan ere, alterazioak agertzen ditu paziente asintomatikoengan ere, eta, beraz, eboluzio-prozesua gidatuko du, beharrezkoa bada edo okertzen bada.

Nola egiten da eta zenbat denbora behar da prozesua diagnostikatzeko?

Behin betiko proba diagnostikoa pcr koronabirusa da; frotis nasofaringeo bat egiten da, isipu batekin. hori aztertzeko erreferentziazko laborategia ospitale nagusietan dago –donostia, basurtu, gurutzeta eta txagorritxu–, eta oso diagnostiko azkarra da. lau ordu inguru behar dira emaitzak lortzeko. sintomak hasi eta 48 ordura egiten da proba, eta gaur egun baimenduta dago kasu bat izateko susmoa dagoenean. kasu susmagarriek arnas infekzio akutuaren (disnea, eztula edo ondoez orokorra) eta epidemiologikoen irizpide klinikoak bete behar dituzte; arrisku-eremu batera bidaia egin duten pertsonak edo aurreko 14 egunetan berretsitako kasu batekin edo izan daitekeen kasu batekin harreman estua izan dutenak.

Nolakoa da gaixotasunaren bilakaera?

Oro har, oso ona da, eta koadroa arina da. prozesua larriagotzen da arnas distressa edo arnas gutxiegitasuna dakarren arnas larriagotzea gertatzen denean, ia bakarrik biriketan eragiten baitu.
txinako 1.099 kasuren azterketan, 50 baino gutxiago izan ziren ziu behar izan zuten pazienteak, normalean adineko pertsonak, gizonak, erretzaileak eta beste prozesu batzuek eragindako komorbilitatea zutenak.

Haurdunaldiko arriskuen berri ba al da?

Datu eta informazio gutxi dago, eta horrek esan nahi du arriskua oso txikia dela. beste azterketarik ezean, badirudi ez dagoela transmisio bertikalik eta ez duela eraginik amaren esnean.

Zein da gaixotasunaren tratamendua?

Gehienetan sintomatikoa, alterazio erradiologikorik gabeko eta arrisku-faktorerik gabeko infekzio arinak dituzten pazienteengan. antitermikoekin eta analgesikoekin, eta etxeko zainketekin.
Normalean, pazienteak ospitaleratzen dira, birusen aurkako tratamenduak behar dituzten prozesu larriak direnean.

Webgune honek cookiak erabiltzen ditu informazioa biltzeko, gure zerbitzuak hobetzeko eta zure arakatze ohiturak aztertzeko.

Nabigatzen jarraitzen baduzu, beraren instalazioa onartzea dakar.

OK