Mutualiaren gardentasun-atariak erabilerraztasunaren “DIGA hiru izarrak” ziurtagiria jaso du

Mutualiak gardentasun-ataria prestatu du bere konpromisoen artean dagoen erabilerraztasunari erantzuna emateko; atariak, gainera, IMQ institutuaren (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) ziurtagiria jaso du.

“DIGA Hiru Izarren” erabilerraztasun-azterketan adierazi duen mailak WCAG 2.0-ren A Bikoitza Adostasun Maila betetzen du; eta maila hori izateak, UNE 139803:2012 Espainiar Arauaren Web edukien erabilerraztasun-baldintzak betetzen dituela ziurtatzen du.

Mutualiak bere Gardentasun Atarira pertsona guztiei sarrera erraztu nahi die: elbarritasuna izanda ere; adina edozein izanda ere; ohikoak ez diren teknologiak erabilita baldin bada ere.

Gizarte-erantzukizunaren Shangri-la Fundazioak “DIGA Hiru Izarren” Ziurtagiria eman dio Mutualiaren Gardentasun Atariari Erabilerraztasun-ikuskaritza egin ondoren.

Hautemangarria: Oinarrizko aukeren bitartez hautemangarriak dira informazioa eta interfaz-aren osagaiak.

Erabilgarria: Oso erabilgarriak dira erabiltzailearen interfaz-aren osagaiak eta nabigazioa (murrizketak egon daitezke).

Ulerterraza: Ulerterrazak dira informazioa eta interfaz-aren erabilerak.

Sendoa: Erabiltzaileen agenteekin duen bateragarritasuna maximizatzen da, baita teknologia egokigarriekin ere.

Ziurtagiriaren xehetasunak:

Ziurtagiria jaso duen entitatea: Mutualia 
Ziurtagiria ematen duen entitatea: IMQ Iberica.
Zehaztapen-teknikoak (ET-IMQ-Web): Gizarte-erantzukizunaren Shangri-la fundazioak patentatua.
Webgunea: www.transparencia.mutualia.es
Erabilerraztasun-maila: DIGA Hiru Izarrak
Ziurtagiriaren data: 28/12/2014
Ziurtagiriaren iraungitze-data: 27/12/2017
*UNE 139803:2012 Espainiar arauarekin duen egokitzapena:
“DIGA Hiru Izarren” erabilerraztasun-azterketan adierazi duen mailak WCAG 2.0-ren A Bikoitza Adostasun Maila betetzen du; eta maila hori izateak, UNE 139803:2012 Espainiar Arauaren Web edukien erabilerraztasun-baldintzak betetzen dituela ziurtatzen du.

Etxeko langileen kotizazio berriak

% 20ko hobaria mantentzen da etxeko langileen kontratazioan. Etxeko langileen enplegatzaileek bazekiten, 2012 urtean gertakari arruntengatiko enpresa-ekarpenean % 20ko beherapena ezarri zenetik jakin ere, hobari horrek epemuga bat zuela, kasu honetan, 2014ko abenduaren 31a.

Baina, kontratazioa sustatzeko asmoz, zuzenketa bat sartu da 2015 urteko Aurrekontu Orokorretan, urte betez gehiagoz mantentzeko beherapen hori. Familia ugarien kasuan, % 45eraino zabaldu daiteke hobaria.
Neurri horrek onura handia dakarkie bai etxeko langileak kontratatuak dituzten partikularrei, eta baita hurrengo hilabeteetan kontratazioak egingo dituztenei ere.

Aipatutako kotizazio-hobariak aplikagarriak dira, kontuan hartu gabe kontratu-modalitatea, eta baliozkoak, bai aldi baterako kontratua duten langileen kasuan, eta baita kontratu finkoa dutenen kasuan ere. Ez zaizkie aplikatuko etxeko langileei, soilik, baldin eta enplegu-emaile bakoitzari hilean ematen dizkioten zerbitzuak 60 ordutik beherakoak badira, eta langileek hartu badituzte sistema horretako enkoadratze, kotizazio eta bilketa betebeharrak beren gain.
Ondoko tauletan adierazi dizkizuet zehaztutako tarteak, ordaindu beharreko kuotak eta urte betez gehiagoz baliatu daitekeen aurrezpena.

Tauletan jadanik jaso dira kotizazio-ehunekoetan egondako aldaketak, hala enplegu-emailearenean (% 19,85tik % 20,60ra), nola langilearenean (% 3,95tik % 4,10era) egondakoak; berebat, oinarrien eguneraketa ere, gora egin baitu Lanbide arteko gutxieneko