MUTUALIA kudeaketa aurreratuari urrezko A lortu du

MUTUALIAK Urrezko A Kudeaketa Aurreratuari Euskal Saria jaso du. Aintzatespen honekin praktika aurreratuak dituzten eta bere interes taldeen -bezeroak, pertsonak, akziodunak eta gizartea besteak beste- asebetetze orekatua bilatzen dituzten erakundeak saritzen dira. Aintzatespena hurrengo abenduaren 9an banatuko da, Bilboko Euskalduna Jauregian 19:00etan.

Mutualia Gizarte Segurantzako laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen 2. mutualitatea da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko erreferentziazko mutualitatea.

Mutualia irabazi-asmorik gabeko eta erantzukizun mankomunatuko enpresa-elkartea da. Gizarte Segurantzarekin lankidetzan dihardu, enpresentzako, haien langileentzako eta bestelako bezeroentzako osasun-zerbitzuak kudeatzen, prestazio ekonomikoak eskaintzen eta prebentzioa sustatzen

Erakunde honek bere kudeaketa sistema ebaluatzeko eta hobetzeko Kudeaketa Aurreratuaren Eredua erabiltzen du erreferente gisa, eta saria lortu du, EUSKALITeko Ebaluazio Klubeko ebaluazioa jaso ostean.

Kudeaketa Aurreratuari Euskal Saria

Kudeaketa Aurreratuaren Euskal Saria sortu da, EAEko erakundeen artean Kudeaketa Aurreratuaren garrantzia lehiakortasunaren funtsezko elementu gisa bultzatzeko eta zabaltzeko.

Kudeaketa-sistemaren etengabeko hobekuntza eta aurrerapenarekin konpromisoa erakusten duten Euskadiko enpresa, hezkuntza-zentro, osasun-zentroek eta bestelako erakundeek, publikoek zein pribatuek, erdiesten dituzte Eusko Jaurlaritzak EUSKALITen bitartez ematen dituen aintzatespen horiek.

Sari horien helburua kudeaketako erakunde aurreratuenak identifikatzea eta aintzat hartzea da, era horretan Euskadiko sare sozio-ekonomikoa Kudeaketa Aurreratua lehiakortasunaren funtsezko elementu gisa ezartzearen garrantziaz sentsibilizatzeko eta erakunde bakoitzaren emaitzak hobetzeko.

Aintzatespen hauek lortzeko erakundeak bere kudeaketa sistemaren garapen maila jakin bat duela erakutsi behar du. Horretarako, EUSKALITek Kudeaketa Aurreratuaren Eredua erreferentetzat hartzen duten Kanpo Kontraste eta Kanpo Ebaluazio zerbitzuak eskaintzen ditu.

Zerbitzu bietan, Kanpoko ebaluatzaile talde batek erakunde baten kudeaketaren azterketa orokorra eta sistematikoa egiten du, ikuspegi objektiboa erakutsiz, Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren arabera.

 

EUSKALITeko Ebaluazio Klubak modu altruistan elkarlanean aritzen diren 2.000 zuzendarik eta teknikarik baino gehiagok osatzen dute.

Aldi baterako ezintasunak araudiaren: aldaketa berriak

Uztailaren 18ko 625/2014 Errege Dekretuak erregulazio berria ezarri zuen aldi baterako ezintasun-prozesuen lehen hirurehun eta hirurogeita bost egunetarako, Gizarte Segurantzako edozein erregimenetan eta 2014ko irailaren 1etik aurrerako eraginarekin. Errege Dekretu hori garatzeko, ekainaren 15eko ESS/1187/2015 Agindua eman da duela gutxi. Agindu horrek era zehatzagoan arautu ditu baja medikoak izapidetzeko eta berresteko prozesuak, alta medikoak eta aldi baterako ezintasuneko egoeren kontrola. 2015eko abenduaren 1ean sartu da indarrean.

Funtsean, ESS/1187/2015 Aginduak baja eta altako parte medikoen nahiz aldi baterako ezintasuna berresteko partearen eredu berriak sartu ditu (arauaren eranskinetan daude), eta halakoak agindua indarrean sartzen den egunean izapidetzen ari diren aldi baterako ezintasun-prozesuetan hasiko dira erabiltzen, 365 egunak gainditu ez dituztenean, betiere; dena dela, maiztasuna eta nahitaezko datuak aurreko araudian eskatzen ziren berberak izango dira.

– Aldi baterako ezintasunaren prestazioaren ordainketa zuzena erretiro partzialean.

Erretiro partzialean dagoen pertsona batek ABE prestazioa jasotzeko eskubidea badu, Mutualiak edo GNISek (enpresaren estaldura-erakundearen arabera dagokionak) zuzenean ordainduko dio, eta ez da ordainketa eskuordetua egiteko aukerarik izango.

MUTUALIAk enpresari prestazioaren hasiera eta amaiera jakinarazten dizkio.

– Alta-egunera arteko kenkaria. 1967ko urriaren 13ko Aginduaren 2. ataleko 9. artikulua aldatu da, eta enpresek ezin duten jai-egunetako ABE prestazioa kendu alta jai-egun baten bezperan ematen bada. 2015eko abenduaren 1ean jarri zen indarrean eta honela geratu zen idatzita:

“Langileak alta ezintasun iraunkorrik gabe jasotzen badu, alta ematen den eguneko prestazioa jasotzeko eskubidea dauka”.