Laneko istripua eta gaixotasun profesionala: Mutualiaren zerbitzu eta prestazioak

Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoak kudeatu eta ordaintzeaz arduratzen gara Mutualian, beste jarduera batzuen artean. Esaterako, laneko istripuagatiko eta gaixotasun profesionalagatiko prestazioak. Horrez gain, aipatu egoeratan beharrezkoa den osasun laguntza ere eskaintzen dugu.

Ba al dakizu zer zerbitzu eta prestazio eskura ditzakezun Mutualian, laneko istripua edo gaixotasun profesionala jasanez gero?

Deskargatu gure gida eta kontsulta itzazu Mutualiak zure eskura jartzen dituen osasun zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak.

Informazioa zabaldu eta Mutualiak eskaintzen dizkizun prestazio ororen berri jakin nahi izanez gero, Prestazioak atalean sar zaitezke.

Gizarte inklusiboagoa lortzeko konpromisoari eusten diogu

Gaur, abenduaren 3an, Desgaitasuna duten Pertsonen Nazioarteko Eguna ospatzen da. “Desgaitasuna duten pertsonak ahalduntzea” lelopean, helburua da, beste urte batez, desgaitasuna duten pertsona guztien eskubideak eta haien ongizatea gizartearen esparru guztietan hedatzea, bai eta haien egoerarekiko kontzientzia sustatzea ere, bizitzako alderdi guztietan.

Mutualian, gizarte inklusiboago bat lortzeko konpromisoa dugu, eta, xede hori lortzeko, gizartean desgaitasuna duten pertsonen bizi-baldintzak hobetzen eta haien inklusio osoa sustatzen laguntzen duten ekintzak eta proiektuak lantzen jarraitzen dugu.

DIGA

Mutualiak, irisgarritasunaren alde egin duen apustu globalean, DIGA ziurtagiria lortu du 17 zentrotan 2014. urtetik, eta horietako hiruk 5 izar dituzte. Irisgarritasun Mailaren Bereizgarri Integratzaileak (DIGA) egitura fisiko, funtzional eta birtual guztiak osatzen dituzten elementu guztien irisgarritasun-maila ebaluatzen du. Horrenbestez, maila honetako bereizgarria eskuratzeak esan nahi du zentroek aniztasun funtzionaleko irizpideak –izan fisikoak, zentzumenezkoak zein kognitiboak– aintzat hartu dituztela, hartara, edozein pertsona, haren egoera edozein izanik ere, erosotasunez, segurtasunez eta erabilgarritasunez mugitu ahal izateko.

ZEINUKA

Bestalde, Zeinuka izeneko proiektua bultzatzen dugu Mutualian; hain zuzen ere, proiektu aktiboa da hori, eta tresna eraginkorrak ematen dizkie osasun-adituei, kalitatezko asistentzia eta % 100 segurua eskaini diezaieten pertsona gorrei eta entzumen-urritasuna dutenei. Horretarako, gure adituek prestakuntza jasotzen jarraitzen dute zeinu-hizkuntzei dagokienez, eta, gainera, begizta magnetikoen sistema dugu gure zentroetan; sistema horren bitartez, audifonoak erabiltzen dituztenek hobeto entzun dezakete.

Irisgarritasunarekin lotutako ikurrak: pertsona gorrak, elbarrituak.

Estreinaldian gaude!

Ikusi gure karpeta berri eta pertsonalizatua!

Dokumentazio-formatu berri eta praktikoagoa aurkeztera gatozkizu. Horren bidez, zerbitzurik onena eskaini ahalko diegu gure enpresa eta aholkularitza-enpresa lankideei, bai eta ingurumen-jasangarritasunean ekarpena egin ere.

Karpeta pertsonalizatu berria kartoiz dago eginda, % 100. Hori fabrikatzeko, 4 aldiz energia gutxiago erabili da aurreko karpeten aldean, eta, hala, karpetak, bere bizitza-ziklo osoan zehar, % 70 CO2 emisio gutxiago sortzen du.

Ekimen berri honen bitartez, alegia, erosketa jasangarriaren bitartez, Mutualiaren ZERO PLASTIKO konpromisoarekin bat egiten jarraitzen dugu, bai eta ingurumen-sentsibilizazioaren eta garapen jasangarriaren alde egiten ere.

Karpeta berriaren barruan, elkarteko kide izateko agiriez gain, honako hauek daude:

  • Jarduketa-gidaliburu bat, laneko istripu bat gertatzen bada.
  • Zugandik gertuen dagoen zentroa erakusten dizugu.
  • Estranetean alta emateko modua, bai eta horren funtzioak ere.
  • Jaso ezazu gure Prebentzio Sailak eskaintzen dituen zerbitzuen berri.
  • Jaso ezazu gure prestazio ekonomikoen berri.
  • Harremanetan jartzeko bideak.

Espero dugu zuen gustukoa izatea!

Bideozaintza enpresetan

video camaras

Lege-egoera eta egungo jurisprudentzia (2019ko azaroa)

Konstituzio Auzitegiaren 39/2016 epaiak (horren berri ematen du Auzitegi Goreneko 4. Salaren 2017ko martxoaren 2ko epaiak, 554/2016 DBKE) 2012. urtean (Datuak Babesteko 1999ko Lege Organikoa indarrean zela) izandako zenbait gertakari aztertzen ditu. Lan-esparruan irudiak hartzeari dagokionez, datuen babeserako eskubidea balioesten du, eta lan eta negozio-harremanean langileak bere adostasuna inplizituki ematen duela dio, izaera pertsonaleko datuen trataera beharrezkoa bada, betiere, alderdiek sinatutako kontratuari eusteko eta kontratu hori betetzeko. Adostasunaren dispentsak, horrela, lan-harremanari eusteko eta betetzeko beharrezkoak diren datuei egiten die erreferentzia, eta, beraz, lan-kontratutik ondorioztatutako betebeharrak hartzen ditu barnean. Horregatik, lan-harremana kontrolatzera zuzendutako datuen tratamendua aipatutako salbuespen horren babesean ulertu behar da, Konstituzio Auzitegiaren ustez, hura betetzera zuzentzen baita. Garrantzitsua litzateke zehaztea ea lortutako irudia lan-harremana kontrolatzeko xedez erabili den; izan ere, datuen tratamenduak kontratu-harremanari eustearekin edota harreman hori garatu eta kontrolatzearekin harremanik ez daukanean soilik egongo litzateke behartuta enpresaburua eragiten zaien langileei beren adostasuna eskatzera. Dena dela, adierazitako kasu horietan adostasunik behar ez bada ere, informatzeko eginbeharra hor dago, datuen babeserako eskubidearen funtsezko edukia den neurrian, interesdunaren adostasunaren beharraren osagarri ezinbestekoa denez.

Doktrina hori aplikatu du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiak 2019ko uztailaren 16an (1242/2919 errek.).

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren Areto Nagusiak 2019ko urriaren 17an emandako epaiak supermerkatu batean zenbait langilek dirua ebasten zuten susmoak zeudenean enpresek ezkutuan bideokamerak erabiltzea aztertu zuen. Epaiak bere ondorioetan dio enpresak legezko arrazoi aski eman zituela (legez kontrako ekintza larrien arrazoizko susmoa, jabetza konprometitzen zuena, galera esanguratsuekin) kamerak jarri ahal izateko, langileei edota horien ordezkariei kamera horiek jarrita zeudela aurrez abisu eman beharrik gabe (gardentasunaren printzipioa), eta neurri horrek ez duela urratzen Giza Eskubideen Europako Hitzarmeneko 8. artikuluan zehaztutako pribatutasun-igurikimena. Sala Nagusiaren iritziz, inguruabar horiek kontuan hartuta, ez zen arrazoizkoa enpresak bere enplegatuen pribatutasunari dagokionez halako babes maila errespetatzea, lehentasuna zutenez “enpresaren funtzionamendu egokiarekin” lotutako arrazoiek. Zehazki (134. paragrafoa): «Hortaz, nahiz eta ezin den onartu oro har enplegatuen delitu susmo hutsengatik […] justifikatuta dagoela enplegatzaileak kamerak ezkutuan jartzea, arau-hauste larri bat egin dela pentsatzeko arrazoizko susmoak izatean eta galera esanguratsuekin jabetza konprometitu denez, kasu honetan uler daiteke badagoela justifikazio aski». Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epai horrek gehiago ere badio enpresa-interesen (jabetzaren eta laneko ordena egokiaren) autotutoretzaren alde (ezkutuko bitartekoen bidez eta pribatutasuna inbadituz): “Hori […] ziurragoa da enpresa baten funtzionamendu ona arriskuan dagoenean, ez soilik enplegatu baten jokabide txarraren susmoa dagoelako, zenbait enplegaturen ekintza hitzartu baten susmoa dagoenean baizik, horrek konfiantza falta nabarmena sortzen baitu oro har lantokiko giroan”.

Kontuan izan behar da Giza Eskubideen Europako Auzitegiak 2019ko urriaren 17an emandako epai hori 2009an gertatu ziren gertakariez ari dela, erregulazio berri bermatzaileago bat aplikatzeko aukera izan baino lehenagokoez (2018ko maiatzean): Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraz (EB) ari gara; Erregelamendu horretan, 12. artikulutik 15.era bitartekoek datu pertsonalen tratamendurako informazioa jasotzeko eskubidea xedatzen dute, eta, testu horretan, ez dago salbuespenik. Horregatik, Erregelamendu horrek esparru bermatzaileago bat indarrean jarri duen honetan, zentzuzkoa da galdetzea Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren erabakia bestelakoa izango ote zen.

Europako Auzitegi horren epaia Espainiako Konstituzio Auzitegiaren otsailaren 25eko 25/2919 epaia itxura batean doktrina bermatzaileago baten alde agertzen ari zenean etorri da (2010eko gertakariak epaitzen ari delarik), oro har ezkutuko kamerak erabiltzea debekatzen baitu, nahiz eta kazetaritzako lanbideaz ari den (lan-harremanetara estrapola daiteke).

Gainera, 2019ko urriaren 17an Giza Eskubideen Europako Auzitegiak emandako epai horrek kontraesana adierazten du 2018ko urtarrilaren 9an López Ribaldaren auzian Giza Eskubideen Europako Auzitegi horrek berak emandako epaiaren doktrinarekiko; izan ere, azken horrek zioen Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 8. artikulua urratzen zela, izaera pertsonaleko datuen babeserako eskubideez esplizituki eta anbiguotasunik gabe langileei aurrez informazioa eman gabe bideozaintzako sistema bat ezarriz. Legegintzaren esparruan gauzak argitu nahian, Espainian indarrean dugu 2018ko abendutik 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa; hala dio 89.1 artikuluko 2. paragrafoak: “enplegatzaileek zilegi izango dute kamera-sistemen bidez edo bideokameren bidez lortutako irudiak tratatzea, langileak edo enplegatu publikoak kontrolatzeko, Langileen Estatutuaren 20.3 artikuluan eta funtzio publikoaren gaineko legerian, hurrenez hurren, ezarritako eginkizunak betetzen dihardutenean, baldin eta eginkizun horiek haien lege-esparruaren barruan eta esparru horri dagozkion mugen barruan egikaritzen badira. Enplegatzaileek neurri horren JAKITUN JARRI behar dituzte langileak edo enplegatu publikoak eta, hala badagokio, baita haien ordezkariak ere, ALDEZ AURRETIK, berariaz eta argi eta labur.

Langileek edo enplegatu publikoek LEGEZ KONTRAKO AGERI-AGERIKO EKINTZAREN BAT egin dutela antzematen bada, informatzeko eginbeharra jadanik betetzat joko da, baldin eta lege organiko honen 22.4 artikuluan aipatzen den gailua, gutxienez, existitzen bada” (informaziogailua erraz ikusten den toki batean jartzen denean eta gailuak gutxienez hauen berri ematen duenean: tratamenduaren berri, arduradunaren identitatearena eta 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 15.etik 22. artikulura artekoek xedatutako eskubideak egikaritzeko aukerarena. Era berean, informazio horretara daraman lotura-kodea edo Interneteko helbidea sartu ahalko da informaziogailu horretan).

Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak 2019ko ekainaren 4an emandako epaiak (969/2019 errek.) Lege Organiko hori aplikatu du, eta deusez deklaratu ditu gailu baten bidez grabatutako irudiak, langileei berariaz eta aski den modu batean gailu horren berri eman ez zaielako.

Hortaz, aipatutako jurisprudentzia eta indarreko legeria kontuan hartuta, ondorio hauek atera daitezke:

a) EZ da beharrezkoa langileen BERARIAZKO ADOSTASUNA lantokian lan-jarduera kontrolatzeko xedez irudiak grabatu ahal izateko.

b) Lantokian bideozaintzako kamerak daudenean eta lan-kontrola dutenean xede, horren BERRI eman behar da.

c) “LAGILEAK LEGEZ KONTRAKO AGERI-AGERIKO EKINTZAREN BAT” egiten ikusten badira grabazioan, informatzeko eginbeharra jadanik betetzat joko da, betiere, aurrez gutxienez informazioa emateko gailu bat erraz ikusten den toki batean dagoenean, eta, gutxienez, hauen berri ematen duenean gailuak: tratamenduaren berri, arduradunaren identitatearena, eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 15. artikulutik 22.era artekoek xedatutako eskubideak egikaritzeko aukerena.

José Angel Moral. Mutualiako Aholkularitza Juridikoko abokatua

Iraupen-eskia

ekfb

Neguko kirolaz gozatzeko modalitatea

ekfb

Negua aurreratu egin da gure lurraldean eta zale asko hurbildu dira eski-estazioetara, kirol erakargarri batez gozatzera: eskiaz, hain zuzen ere. EKFBren atal honetan, iraupen-eskiari buruz hitz egingo dugu hilabete honetan, abantaila asko baititu modalitate horrek.

Neguko kirolen artean, eskia da lehenengo aukera, argi eta garbi. Gure autonomia-erkidegoan, adin guztietako milaka pertsona aritzen dira kirol horretan. Gehienek eski alpetarra edo snowboarda egiten duten arren, oso osasungarriak diren beste aukera ekonomikoago batzuk hauta daitezke, esaterako, iraupen-eskia eta mendiko eskia. Espezialitate horrek lesioak egiteko arrisku txikia dakar eta asko garatzen ditu ahalmen aerobikoa, indarra eta erresistentzia; horregatik, oso gomendagarria da neguan egiteko. Adin guztietako pertsonek egin dezakete iraupen-eskia eta onura asko ekar ditzake, egin diren ikerketa zientifikoen arabera. Prestakuntza fisikoari dagokionez, modalitate horrek lasterketaren antz handia du, baina ez da hain traumatikoa artikulazioentzat, elurretan labaintzeak inpaktuak murrizten baititu. Oso mesedegarria da erresistentziako kirol modura, oxigeno gutxiko toki garaietan egiten delako. Hala, bihotza indartu eta sistema kardiobaskularra hobetzen du. Gure gorputzeko giharrei dagokienez, iraupen-eskiak gorputza estilizatzen du, eta oso kirol osotzat hartzen da, hanketako eta besoetako giharrak indartzen dituelako.

Gure osasunarentzat dakartzan onurez eta prestakuntza fisiko onaz harago, beste arrazoi on batzuk daude iraupen-eskian aritzea gomendatzeko. Zure kabuz aritu zaitezke, nahi duzun estiloan: patinatzailea, klasikoa, mendikoa edo biatloia. Iraupen-eskirako zirkuituen leuntasunari eta desnibel zabalari esker, ez da eski alpetarra bezain arriskutsua, eta zailagoa da erorikoen ondorioz lesionatzea. Oso kirol dibertigarria da, hala hautatutako ibilbideetatik igotzean nola jaistean. Irristatzea da neguko kirolen espezialitate honen ardatz nagusia. Izan ere, teknika nagusitzen zaio indarrari, iraupen-eskiatzaile ona izateko orduan. Iraupen-eskia gauzatzeko zirkuituak oso erakargarriak dira, bailara eta zuhaizti artetik, mendien ingurutik eta ibilbide elurtuetatik igarotzea

gozamena baita. Mendiko eskia hautatzen baduzu, ibilbide alternatiboetatik joan zaitezke, beti kontu handiz.

Gainera, iraupen-eskia eski alpetarra baino merkeagoa da, modalitate hartako ibilbideetara sartzeko forfaitek prezio txikiagoa baitute. Iraupen-eskian, bi teknika gomendatzen ditugu, eski gainean aurrera egiteko. Estilo klasikoa, zeinetan eskiak paraleloan mugitzen diren, egin beharreko ibilbidea markatuta duten pistetan zehar. Eta estilo askea, zeina patinatzaile pauso moduan ere ezagutzen den. Teknika horretarako, esfortzu handiagoa eta forma fisiko hobea behar da, indar handiagoa egin behar baita beso eta hankekin, abiadura handiagoa lortzeko. Teknika aske horretarako eski motzagoak erabiltzen dira, eta estilo klasikoa baino azkarragoa da. Negu betean gaude eta iraupen-eskia gorantz ari den kirol-jardueretako bat da.

Pazienteen segurtasuna hobetuz: Gorabeheren jakinarazpena

Badira sei urte Mutualiak Pazienteen Segurtasunari buruzko gorabeherak jakinarazteko sistema ezarri zuela. Egitasmoa Mutualiaren Pazienteen Segurtasunaren estrategiaren baitan kokatzen da. Eta iaz, hain justu, hobekuntzak ezarri zituen sistema honen barruan, izan ere, abian jarri baizen kanpoko pertsonek (pazienteak, senideak, etab.) gertakarien berri eman ahal izateko aukera modu digitala baliatuz.

Jakinarazpenen sistema borondatezkoa, anonimoa, isilpekoa eta zigorrik ezartzen ez duena da, gure sisteman sor litezkeen akatsak zuzentzera bideratuta dagoena.

2013an ezarri zenetik, 235 jakinarazpen jaso ditugu, zenbaki nabarmen altua gure egunerokoari erreparatzen badiogu. Jasotako jakinarazpenen artean, botiken preskripzio eta ematearekin lotutakoak gailentzen dira, baita istripu/erorketa, erredurak eta bendajeekiko izandako erreakzioak ere.

Pazienteen Segurtasun Arriskuak Kudeatzeko Unitateak jasotzen ditu jakinarazpenak, eta, horiek aztertzeaz gain, detektatutako arriskua eragin duten arrazoiak ere aztertzen ditu. Arriskua minimizatzeko abian jarri behar diren neurriak ere zehazten ditu.

Zergatik da garrantzitsua jakinaraztea?

Arazo ohikoenak zein diren jakiteko, eta hutsegiteetatik ere ikas dezakegulako, berriz gerta ez daitezen. Horrez gain, akatsak gutxitzen eta sistemaren defentsak areagotzen ditugu, pazienteei eragindako kalteak minimizatzeko.

Zer jakinarazi behar da?

Pazientearentzat arriskutsuak diren edo izan daitezkeen egoera guztiak.

Nola jakinaraz dezaket?

Gertakarien jakinarazpena webgunearen bidez egin daiteke, hiru tokitan, hain zuzen ere:  

Langileak

Autonomoak

Osasun zerbitzuak

Mutualiaren Campus Birtuala

Mutualiaren Campus Birtuala
Mutualiaren Campus Birtuala

Eguneratzeko geldialdi baten ondoren, hemen da berriro Mutualiaren Campus birtuala.

Mutualiak berriz ere martxan du laneko arriskuen prebentzioaren alorreko Campus birtuala. Campusak, online moduan, prebentzio jarduerak egiteko aukera eskaintzen die kidetutako enpresetako langileei bai eta autonomoei, joan-etorririk gabe, modu eroso eta seguruan. Campus birtualean sartu eta jardueren katalogoa ezagut ezazu. Bertan aurki ditzakezu:

· Lan zehatzetarako praktika egokiak.

· Oinarrizko ikastaroak, prebentzioa beren gain hartu behar duten enpresari eta autonomo edo langile izendatuentzako ( prevencion10.es plataformaren osagarri moduan).

· Prebentziozko dibulgazio-jarduerak.