Mutualia Segura

mutualia_segura_redes_cas

Gure instalazioak eta prozedurak egokitu ditugu, Mutualian egiten duzun egonaldia segurua izan dadin, COVID-19rik gabeko ingurunea eskainita.

mutualia_segura_redes_cas

Mutualiaren xede nagusia, babestutako eta atxikitako pertsonei osasun-zerbitzuak ematen dizkienean, pazientearen segurtasuna eta kalitatea, ongizatea eta babesa gure laguntzaren oinarriak izatea da.

MUTUALIA SEGURUAk gure instalazioetan martxan jarri ditugun ekintza guztiak biltzen ditu, gure pazienteak COVID-19 bidez kutsatzeko arriskua ahalik eta gehien murrizteko. Era berean, gure lan egiteko modua egokitu dugu: gure langileen prebentzio- eta laneko segurtasuneko eta osasuneko neurriak indartu ditugu, eta, horrela, pazientearen segurtasuna ere zaintzen dugu.

Horiek dira gure zentroetan hartu ditugun neurririk adierazgarrienak, duela gutxiko ebidentzia zientifikoa oinarri hartuta:

Mutualiara heltzerakoan

 • Gorputzeko tenperatura hartzen dugu.
 • Osasunari buruzko oinarrizko galdetegi bat egiten dugu.
 • Eskuetako higienerako soluzio alkoholikoa aplikatzen dugu.
 • Maskara kirurgikoa ematen dugu.
 • Gure instalazioetan egon bitartean jarraitu beharreko oinarrizko prebentzio arauak adierazten ditugu.
 • Pertsona batek 37°C-tik gorako tenperatura badu edo COVID-19aren infekzioarekin bateragarriak diren sintomak baditu, zirkuitu baten bidez eta gainerakoetatik bereizitako gelen bidez artatuko dugu.
 • Pertsonen zirkulazioa ahalik eta gehien murriztu dugu, bisitariei, laguntzaileei, hornitzaileei eta gure zentroetara bertaratzen diren gainerako pertsonei dagokienez.
 • Maskarez gain, babes pantailak jarri ditugu gaixoen eta harrerako langileen artean.
 • Sarrerako/Irteerako zirkuituak bereizita seinaleztatu ditugu, baita segurtasun tarteak mantentzeko lerroak ere.
 • Itxarongela guztietan daude erabili eta botatzeko zapiak.
 • Espazioak eta gainazalak garbitzeko eta desinfektatzeko maiztasuna handitu dugu, gaixoei arreta emateko ordutegien aurretik eta ondoren.
 • Era berean, hondakinak kudeatzeko gure sistematika berrikusi eta hobetu dugu.
 • Pazienteak beste zentro batera anbulantzian eraman behar izanez gero, protokolo bat dago lekualdaketetarako gomendatutako prebentzio neurriak definitzeko.

Kontsulten eta proba osagarrien eremuan?

 • Kontsulta bakoitzaren arteko denbora tartea 30 minutura luzatu dugu, itxarongeletako egonaldia murrizteko eta ekipo sanitarioek gaixoen artean erabilitako tresnen higiene egokia egin ahal izateko.
 • Itxarongelako eserlekuak bakarrik gaitu dira, behar bezalako segurtasun tarteak gordetzeko erabil daitezkeenak.
 • Telefono edo bideokonferentzia bidezko kontsultak ere sustatu ditugu; modu horretan, pazienteari erosotasun handiagoa eskaintzeaz gain, osasun zentroetan pertsonen zirkulazioa murrizten da.
 • Alkohol-soluzio banagailuak ditugu gure itxarongela guztietan.
 • Mutualiako osasun profesionalek eskuen higiene zorrotza egiten dute paziente bakoitza artatu ondoren.
 • Osasun langileen bilerak ahalik eta gehien mugatu dira.
 • Komunetako edukiera bi pertsonara mugatu da.

Mutualiako pertsonek kontrol eta prebentzio neurriei buruzko informazio zehatza jaso dute, gomendatutako kontrolak jarraitzen dituzte eta beharrezko neurri guztiak hartzen dituzte euren burua edo gainerako pertsonak kutsatzea saihesteko.

Ospitaleratze solairuetan eta ebakuntza geletan

 • Higiene neurri orokorrak, hala nola eskularruak, maskara, eskuak garbitzea/higienizatzea, antisepsia, eta abar, garrantzi handikoak dira hemen, eta, horregatik, zorroztasun profesional handienarekin ezartzen dira.
 • Gure kliniketan ez da inoiz berrerabiltzen edo berresterilizatzen erabilera bakarreko gailu mediko bat.
 • Legediaren arabera pertsona batek baino gehiagok erabil ditzakeen gailu medikoak garbitu/desinfektatu edo esterilizatu egiten dira, erabilera bakoitzaren ondoren.
 • Gela bakoitzean, paziente bakoitzarentzako material espezifikoa erabiltzen dugu, hala nola fonendoskopioa edo tentsiometroa.
 • Gela indibiduala erabiltzen da ahal den guztietan.
 • Gure gela guztiek aireztatze naturala dute.
 • Poltsak ematen ditugu pazientearen objektu pertsonalak gordetzeko.
 • Pazienteek debekatuta dute beraien gelatik kanpo ibiltzea.
 • Beharrezkoak diren neurriak hartu ditugu, medikuntza arloan ahal den neurrian, ospitaleratze solairu batean sartzen den pertsona orok COVID-19a izan ez dezan. Horretarako, infekzioaren sintoma susmagarriak detektatzen ditugu klinikoki, bai eta aurretiazko PCR proba egin ere (72 ordu lehenago, programatutako ospitaleratzeetan, eta lehen 24 orduetan, premiazko ospitaleratzeetan). Sintomen proba hori egunero errepikatzen dugu ospitaleratutako pertsona ororengan.
 • Neurri horiek guztiak hartu arren ospitaleratutako pertsona baten infekzio kasu bat agertuko balitz, isolamendu eremu espezifiko batera lekualdatu, eta bertan artatuko litzateke.
 • Bisitak ahalik eta gehien murriztu ditugu, eta, aldi berean, sarrera kontrola egiten zaie.
 • Oro har, pertsonen zirkulazioa ahalik eta gehien murriztu dugu. Mutualian ere, mediku eta erizain arduradunari bakarrik eman zaio baimena ospitaleratutako pazienteei egunero mediku-bisita egiteko.
 • Laguntzaileak, ospitaleratuta dagoen pertsonak bezala, alkohol-soluzio banagailuak ditu gure kliniketako gela eta eremu guztietan.
 • Gidak eta bideoak egin ditugu pazienteen eta senideen osasun hezkuntzarako, maskarak behar bezala erabiltzeari, eskuen higiene egokiari eta abarri buruz, eta gure langileak arduratuko dira aholku emateaz.
 • Neurri horiek guztiak garrantzitsuak badira, kirurgia eremuan are gehiago zorroztu dira, baita langileen eguneroko antolaketaren bidez ere, eta txanda eta ordutegi desberdinetan bloke estankoak sortzen saiatu gara.
 • Pazienteak beren gelaren eta ebakuntza gelaren artean edo beste eremu batzuetara (erradiologia, adibidez) lekualdatzen direnean, maskara kirurgikoa eramaten da, eta, ondoren, tresnak eta gainazalak garbitzen dira.
 • Ebakuntza bat egingo zaien pazienteei pandemia egoeran ebakuntza kirurgikoa egiteak dituen arriskuei eta onurei buruzko informazioa ematen zaie, eta hori jasotzen duen baimena sinatzen du pazienteak.
 • Espazioak eta gainazalak garbitzeko eta desinfektatzeko lanak areagotu dira, pazienteei arreta emateko ordutegien aurretik eta ondoren. Baita gure bilera geletarako ere.
 • Ospitaleko egonaldia ahalik eta gehien murriztu da, betiere, segurtasun klinikoko parametroen barruan.

Errehabilitazioan

 • Aldageletan pazienteen maiztasuna ahalik eta gehien murriztu da.
 • Aldagelan, pertsona bakoitzari armairu bat esleituko zaio, tratamendu guztirako (giltza eraman dezakete, edo armairuan jarrita utzi). Errehabilitaziorako motxila ezin izango da etxera eraman, eta tratamenduak irauten duen bitartean armairuan geratuko da. Pazientea errehabilitaziorako arropa eta zapatilekin sartuko da tratamendura, eta etxetik ekartzen duen arropa guztia armairuan geratu behar da. Ahal izanez gero, etxetik aldatuta etortzea gomendatzen da.
 • Aldagelak egunean 2-4 aldiz desinfektatzen dira.
 • Eskuetarako tratamendua jasotzen duten pazienteak ez dira aldageletatik pasatzen, eta gimnasioan sartzeko galtzerdiak ematen zaizkie; gainerakoek Mutualiako errehabilitazio uniformea erabiltzen dute.
 • Hidroalkohol-banagailuak jarri dira gimnasioan zein aldageletan.
 • Fisioterapia gelan, pazienteten arteko tartea 2 metrotik gorakoa da. Tratamenduek ordubete baino gehiago iraun ez dezaten saiatzen gara. Normalean ez dira aldi berean 2-4 paziente baino gehiago egoten gimnasioan.
 • Fisioterapeuta bakoitzak ordenagailu bat eta telefono bat ditu esleituta egun bakoitzean.
 • Fisioterapeutek FFP2 maskarak + kirurgia maskara + eskularruak erabiltzen dituzte (paziente bakoitzarekin aldatzen dira). Tratatu beharreko alde anatomikoaren arabera, jaka edo mantal labur bat erabiltzen da, gero paziente bakoitzaren ondoren garbitzera botatzeko. Paziente bakoitzaren ondoren eskularruak aldatzen dituzte.
 • Ohatila, eskuko mahaia, aulkitxoa, mekanoterapiako materiala edo tratatutako pertsonekin kontaktuan egon den edozein material desinfektatu egiten da erabili ondoren, 70º-ko alkohol-lainoztagailuarekin eta oihalarekin.
 • Pertsona bakoitzak eskuak edo hankak garbitzeko leku bat du esleituta (behar izanez gero), eta, behin erabili ondoren, desinfektatu egiten da. Kontraste-bainuen gelara pertsona bakarra sartzen da aldi berean, eta fisioterapeutarekin joaten da. Ondoren, garbitzaileei abisatzen zaie.
 • Kontsulten itxarongeletan eserlekuak kendu dira, gomendatutako tarteak mantentzeko, eta kontsulta denbora 30 minutura luzatu da.
 • Ahal den neurrian, aire girotuko aparatuen erabilera mugatu da. Aireztapen naturalaren alde egin da.
 • Tratatutako pertsonen eskura jarri dira, Mutualiako app-aren bidez edo posta elektronikoz bidalita, errehabilitazio ariketa pertsonalizatuei buruzko bideoak, etxean egin ahal ditzaten.
 • Fisioterapeuten laneko arropa egunero aldatzen da, edo, behar izanez gero, tratamenduak iraun bitartean, kontaktu handia izateagatik.
 • Egunean birritan, errehabilitazio eremuak osorik desinfektatzen dira.

KONTSULTA JURIDIKOA 2020KO EKAINA

ERRETIRO AKTIBOA ETA KONTRATAZIOA

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren (Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra) 214.2 artikuluak erretiro osoko prestazioa baliatzeko eta norberaren konturako edozein lan egiteko aukera bateratzea ahalbidetzen du, baldintza jakin batzuk betetzen direnean, betiere; inoren konturako gutxienez langile bat kontratatzea. Kontua da enplegatzaile autonomoak kontratatutako langileak garatzen duen jarduerak Enpresaburu gisa garatzen duen jarduera propioarekin bat joan behar duen, edo, aitzitik, edozein kontratazio-mota nahikoa litzatekeen, etxeko langilea, kasurako.

Arauari buruzko lehen hurbilketa batean, hitzez hitz irakurriz, ez da inolako baldintzarik ezartzen erretiro aktiboa aitortzeko; besteren konturako langile bat gutxienez kontratatu dela egiaztatu behar da, lanarekin bateragarria den erretiro-pentsioaren zenbatekoa %100koa izan dadin.

Doktrinak eta justizia-auzitegi nagusiek gaia aztertu, eta ondorioztatu dute planteatutakoari irtenbide bat emateko ez dela nahikoa hitzez hitz irakurtzea, eta beharrezkoa dela arauaren espiritua eta xedea sakonago aztertzea.

Egungo arauketak, 214. artikuluan jasotzen denak, Gizarte Segurantzaren Lege Organikoaren 2. artikuluak martxoaren 15eko 5/2013 Errege Lege-dekretuaren I. kapituluan du aurrekaria, langile zaharrenen lan-bizitzaren jarraitutasuna errazteko eta zahartze aktiboa sustatzeko neurriei buruzkoan; orain arte Espainiako ordenamenduan oso murriztua egon den figura hori txertatu eta bizitza aktiboa luzatzen laguntzeko, Gizarte Segurantzaren Sistemaren iraunkortasuna indartzeko eta langile horien ezagutzak eta esperientzia neurri handiagoan aprobetxatzeko; hala ere, 1. Xedapen Gehigarriaren bidez prestazio hau modu egokian erabiltzea eragoztea helburu duten zenbait kautela neurri erantsi zitzaizkion arau nagusiari.

Orain GSLOk jasotzen duen aukera, hizpide dugun gaiari dagokionez, Lan Autonomoaren Presako Erreformei buruzko urriaren 24ko 6/2017 Legearen 5. Azken Xedapen bidez txertatu zen. Bertan, lehen aldiz jasotzen da erretiro-pentsioa %100era arte lortzeko aukera, jarduera norberaren kontura egiten bada eta gutxienez besteren konturako langile bat kontratatuta duela egiaztatzen bada; izan ere, baldintza hori bete gabe lanarekin bateragarria den erretiro-pentsioaren zenbatekoa %50ekoa litzateke.

Aurrekari horiek lagungarriak dira planteatzen ari garen gaia interpretatzeko, bilakaera historikoaren eta Gizarte Segurantzaren egungo araudian sistematikoki sartu izanaren arabera, eta erregutzearen doktrina arau-emailera iritsi arte; besteak beste, Aragoiko Justizia Auzitegi Nagusiak oraintsu emandako epaia, 2020-01-22koa, 683/2019 erregutze-

errekurtsoari buruzkoa, erretiro aktibo osoa sorrarazten duen araudi-erreformaren helburua dela-eta; hau da, norberaren konturako langileen egoera eta etorkizunerako aukerak hobetuko dituen neurri bat ezartzea, erretiro-pentsioa eta norberaren konturako jarduera erabat bateragarri egiteko aukera emanez, eta enplegu-politikako neurri bat hartzea lanpostuak mantentzen edo hazten laguntzeko. Lan-arloan, kontratatuaren jarduerak lotuta egon behar du langile autonomoak egiten duen jarduerarekin, eta, beraz, aipatutako epaiaren kasuan, erretirodun aktiboak etxeko langile bat kontratatzeak ez luke beteko oinarriaren %100era arteko prestazio interesatua eskuratzeko behar den lege-baldintza.

Raquel Martinez

Mutualiako Aholkularitza Juridikoko abokatua

MUTUALEX EPAIA 2020KO EKAINA

Tarifa laua, baita sozietate-autonomoentzat ere?

Auzitegi Gorenaren 2019ko abenduaren 3ko Administrazioarekiko Auzien Salaren 5252/2017 kasazio-errekurtsoan ebatzitako arazoa honakoari buruzkoa da: ea kotizazio-kuotaren murrizketa, tarifa laua, Lan Autonomoaren Estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 Legearen 31. artikuluak ezartzen duena, 31. artikulu horren 3. paragrafoan adierazitako forma juridikoetako bazkideei soilik aplikatzen zaien, hau da, LAABn sartuta dauden lan elkartuko kooperatibetako bazkideei, edo aginduaren paragrafo horretan aipatzen ez diren beste kolektibo batzuei aplika dakiekeen, bereziki, erregimen bereziko eremu subjektiboan sartutako kapital-sozietateen bazkide administratzaileari.

Auzitegi Gorenaren epaia oinarritu duen egitatean 25 urteko langile bat daukagu, aurretik lanik egin ez zuena, pertsona bakarreko erantzukizun mugatuko sozietate baten administratzaile bakarra, bere kargura langilerik ez duena, eta 2016ko abuztuaren 1ean LAABn alta eskatu zuena, 893,10 euroko kotizazio-oinarriarekin, hau da, gutxieneko oinarriarekin. Gizarte Segurantzaren Txurdinagako 48 03 zenbakiko administrazioak 2016ko abuztuaren 1eko ebazpen bidez izapidetu zuen alta, uztailaren 11ko 20/2007 Legearen 31. artikuluan aurreikusitako murrizketa eta hobaria eman gabe; 50 euroko tarifa laua lehen sei hilabeteetan eta artikulu horretan jasotakoa ondoren, eta 2016rako Erregimen Orokorreko 1. taldeko langileei dagokien gutxieneko kotizazio-oinarri bera esleituz, 1.076,40 € alegia.

Langileak ebazpen hori aurkaratu, eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak errekurtsoa ezetsi zuen; alabaina, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak 2017ko ekainaren 28an baietsi egin zituen langileak abiarazitako prozeduran barne hartzen diren eskaera biak, bai tarifa laua aplikatzeari buruzkoa, bai gutxieneko kotizazio-oinarriari buruzkoa.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia errekurritu ondoren, Auzitegi Gorenak, 2019ko abenduaren 3ko epaian, Euskal Autonomia Erkidegoko Salaren epaia berretsi zuen, oso-osorik, eztabaida tarifa lauaren aplikazioan oinarrituz esklusiboki, erakunde kudeatzaileak ez baitu ezer adierazten gutxieneko kotizazio-zenbatekoari buruz.

Erakunde kudeatzailearen errekurtsoan jasotzen diren argudioak 20/2007 Legearen 31.3 artikuluan oinarrituta daude; hori horrela, aginduan aurreikusitako murrizketen oinarrian dagoen helburua erdiesteko, kultura ekintzailea sustatu eta autoenplegua bultzatzen da, jarduera hasterakoan Gizarte Segurantzako kostuak murriztuz, eta kapital-sozietateetara hedatzearen ondorioz kostuok saihestuz, erantzukizun mugatua, kasurako.

Auzitegi Gorena ez dator bat argudio horiekin, eta uste du arauak ezarritako helburuak, kasu honetan, bete egiten direla, hau da, aldez aurretik lan-jarduerarik izan ez duen gaztea, jarduera ekonomiko bati ekiten diona eta, pertsonalki egin beharrean, juridikoki sozietate eran jardutea aukeratzen duena, onura ekonomikoak direla-eta.

Auzitegi Gorenaren iritziz, LAELen 31.3 artikuluaren analisiak ez du ahalbidetzen erakunde kudeatzaileak egindako interpretazioa; izan ere, lan-sozietateetako bazkideak eta kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak tarifa lauaren onuradunen artean berariaz aipatzeak ez du zertan

bazterreko kapital-sozietateren bateko bazkide den langile autonomo oro baztertu behar, baldintza horren berariazko inguruabarrak alde batera utzita. Auzitegi Gorenaren arabera, kontuan hartu behar da LAELen 1.2 artikuluaren c) idatz-zatian xedatutakoa. Artikulu horrek eremu subjektiboaren baitan sartzen ditu merkataritza-sozietate kapitalistentzako zerbitzuak ematen dituzten kontseilari edo administratzaileak, modu pertsonalean eta zuzenean irabazi-asmorik gabe, sozietatearen kontrol efektiboa, zuzenekoa edo zeharkakoa dutenean.

Hori guztia kontuan hartuta, Auzitegi Gorenak, planteatutako eztabaida ebatzita, GSDNren errekurtsoa ezetsi du, eta adierazi du horrek ez duela eragozten 20/2007 Legearen 31. artikuluaren hirugarren zenbakian aurreikusitako onurak aitortzea erantzukizun mugatuko pertsona bakarreko sozietate bateko bazkide administratzaile bakarra denari, LAABn lehen aldiz alta eman zaionari, planteatutako kasuaren inguruabarretan.

Raquel Martinez

Mutualiako Aholkularitza Juridikoko abokatua

Langileen APP berria

Gure langileen APP-aren bertsio berri bat garatu dugu; horri esker, modu erraz eta intuitiboan, eta segurtasun- eta konfidentzialtasun-berme guztiekin, eskura izango duzu behar duzun informazioa.

Bertsio berri horrek honetarako aukera emango dizu:

 • Aztarna biometrikoarekin sartzea, aztarnaren edo aurpegiaren bidez.
 • Azken 3 urteetan egin dituzun proba erradiologikoak, erradiografiak eta ekografiak ikusi eta partekatzea.
 • Zure kobrantzak kontsultatzea. Autonomoa izan zein besteren konturako langilea izan, azken 3 urteetan jasotako prestazioak bistaratu ahal izango dituzu.

Hasierako pantailan informazio hau daukazu: gure kontaktua, larrialdietakoa, istripurik izanez gero zer egin behar den azaltzen duen informazioa, eta gure kliniken, laguntza-zentroen eta administrazio-zentroen bilatzaile bat.

Zure eremu pertsonaletik hurrengo hauek kontsulta ditzakezu:

 • Azken 3 urteetako zure historial medikoa online eskuratu ahal izango duzu, honako aukera hauekin:
  • Hurrengo laguntza medikoak kontsultatzea, hitzordua zure egutegian gordetzea, alarmak jartzea, eta kontsultaren datari, orduari eta zentroari buruzko informazioa izatea.
  • Azken 3 urteetan egindako laguntza medikoak kontsultatzea.
  • Mutualiako medikuek emandako sendagaiak kontsultatzea.
  • Egindako irudi erradiologikoak bistaratzea.
  • Zure fisioterapeutak gomendatutako errehabilitazio-ariketak zure etxetik egitea, APP-an jarritako bideoei esker.
 • Mutualiak azken 3 urteetan egindako kobrantzak online kontsultatzea, ordainketa-aldiaren berri izanda, bai eta horien zenbatekoak eta ondorio data ere.
 • Mutualiaren inprimakietara sarbidea izatea.
 • Jakinarazpenak ikustea.

Informazio guztia klik bakar batean, zure eskura eta segurtasun-neurri guztiak bermatuta. Deskargatu!

Webinarren egutegia

egutegia
Dibulgaziozko jardueren egitarauari jarraitutasuna emateko asmoz, Mutualiak eskola eta tailer sorta bat antolatu du webinar formatuan, laneko arriskuen prebentzioari lotutako hainbat gairen inguruan, enpresetan normaltasunera itzultzeari eta bertan sortu diren laneko harreman berriei lotutako egoera eta beharrizanei erantzuteko.
1. ESKOLA: ekainak 9, 16, 23. 09:30etik 13:00etara.
2. ESKOLA: ekainak 10, 17, 24. 09:30etik 13:00etara.
3. ESKOLA: ekainak 11, 18, 25. 09:30etik 13:00etara..
1. TAILERRA: ekainak 12, 10:00etatik 11:00etara.
2. TAILERRA: ekainak 19, 10:00etatik 11:00etara.
MUTUALIA ON 1: ekainak 15, 10:00etatik 10:45era.
MUTUALIA ON 2: ekainak 29, 10:00etatik 10:45era.
1. TAILERRA: ekainak 30, 10:00etatik 11:00etara.
2. TAILERRA: uztailak 3, 12:00etatik 13:00etara.
EMAN IZENA
KONTSULTATU NORMALTASUNERA ITZULTZEKO GURE TRESNAK
mutualia.eus
Etengabe eguneratzen da

Agur erradiologiako CDei

Mutualiak, eraldaketa digitalaren bidean, plataforma bat sortu du, kalitate diagnostikoa duten irudi medikoen truke arin eta segurua ahalbidetzeko. Klik bakar batekin, irudi medikoak eta txosten erradiologikoak (PACS sistematik) hodei seguru batera igo ahal izango ditugu zuzenean. 

Mutualiak txartel baten bitartez emango dizkie gaixoei proba eta irudi medikoak. Txartel hori erabiltzeko gako pertsonal bat beharko da, eta horrekin eta Mutualiaren webgune baten bidez irudi medikoak eskuratu ahal izango dira. 

Datu pertsonalen segurtasunerako eta babeserako estandar altuenak betetzen dituen zerbitzua da, eta barne hartzen ditu Datuak Babesteko Lege Organikoan eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean ezarritako eskakizunak. 

Proiektu honi esker, Mutualiak CDen sistema zaharkitua eta inprimatutako materiala alde batera utzi ahalko ditu, eta horrek denbora eta dirua aurreztea ahalbidetuko du; baina, batez ere, frustrazioak aurreztuko dizkie profesionalei eta gaixoei. 

Etengabeko aldaketa teknologikoen garai honetan, osasun-zentro handiek egunean egon beharra dute, gaixoari ahalik eta arreta onena eman ahal izateko. 

Ingurumenaren Mundu Eguna

Ingurumenaren Mundu Eguna ekainaren 5ean ospatzen da; Nazio Batuek egun hori izendatu zuten ingurumen ekintza sustatzeko, pertsona eta erakunde oro garapen jasangarriaren eragile aktibo bihur gaitezen eta ingurumena zain dezagun.

2020. urtean, gaia biodibertsitatea da, eta, Nazio Batuek gogorarazten diguten bezala, “orain gutxiko gertakariek, hala nola Brasilen, Kalifornian eta Australian aurrekaririk gabe izan diren baso-suteek, Afrikako Adarrean izan den oti-inbasioak eta, orain, COVID-19aren pandemiak erakusten dute lotura korapilatsua dagoela gizakion eta inguruko bizitza-sareen artean. Natura mezua bidaltzen ari zaigu.”

Egun hau ohartarazpena da gure kontsumo-ohiturei buruz hausnar dezagun, eredu ekologikoagoak eta ekoizpen jasangarriagoak susta ditzagun, gure Lurra zain dezagun eta etorkizuneko belaunaldiek etorkizun berdeagoa jaso dezaten oinordetzan.

Mutualian hainbat urtez egon gara lanean xede hori lortzeko, bost printzipio hauetatik abiatuta ekintzak planifikatzen, diseinatzen eta gauzatzen:

 1. Gure ingurunean eragin handia duten materialak MAIZTASUN TXIKIAGOAREKIN erosi eta erabiltzea.
 2. Ingurumen irizpideekin EROSTEA, erosteko beharra aztertuta.
 3. Sortutako hondakin guztiak KUDEATZEA.
 4. BERRERABILTZEA, “baztertuko” ditugun baliabideek inguruko guneen eta pertsonen eskura jarrita.
 5. SENTSIBILIZATZEA, hala Mutualian nola etxean egin ditzakegun ekintza eta ekimenekin.

NBEren aurtengo lema “Naturaren alde” da, eta munduko pertsona guztiei gonbita egiten digu “irtenbidearen parte” izateko.

Eta zuk? “Irtenbidearen parte” izan nahi duzu?

webinar 2

Alarma egoerak eragin duen lan geldialdiaren ondoren, hasi da berriz, sektore guztietan, lan jarduna berraktibatzen. Laneko itzulera hau, besteak beste, Osasun Ministerioak ezarri dituen jarraibideekin batera dator.

Hartu beharreko neurriak aldatzen doaz, araudia eta deskonfinamendu maila aurreratu ahala, eta, horregatik, enpresa bakoitzak, kasuistikaren arabera, modu desberdinean eta aldakorrean abiarazi beharko ditu neurriak.

Mutualia egoera berri eta nahasgarri honen jakitun da, eta bi webinar antolatu ditu, zenbait sektoretako enpresek jarduerara itzultzeari buruzko beren esperientziak kontatzeko.KOMERTZIO TXIKIAREN ESPERIENTZIAK
Hauen kolaborazioa izango dugu: Cristina Oñate andrea, Bizkaiko Irudi Pertsonaleko Enpresen Elkarteko lehendakariaHector Sanchez jauna, Bizkaiko Ostalaritzako Enpresaburuen Elkarteko gerenteaDiego Martinez San Vicente jauna,  Gasteiz On elkarteko presidenteaEkainaren 9an, 12:00etatik 13:15etara EMAN IZENA